үчүн Archives

OpenLayers

Өлкөлөрдүн чыныгы көлөмү

thetruesize.com - бул кызыктуу сайт, анда GoogleMaps көрүүчүсүндө жайгашкан өлкөлөр болот. Объектилерди сүйрөө менен, сиз өлкөлөрдүн кеңдик айырмачылыгы менен кандайча бурмаланып жатканын көрө аласыз. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, тегиздикте проекция жасоого аракет кылганда, цилиндр формасындагы проекция ...

OpenGeo Suite: ой модель катыш ГИС программалык алсыз бир сонун үлгүсү

qgis geoserver
Бүгүнкү күндө, жок дегенде, геомейкиндик чөйрөсүндө, ар бир бейтарап көз-караштагы адис ачык булактуу программалык камсыздоо коммерциялык программалар сыяктуу эле жетилген жана кандайдыр бир деңгээлде жогору экендигин түшүнөт. Стандарттар стратегиясы абдан жакшы иштеди. Анын жаңылануу балансы талап кылган энергия алдында күмөндүү болсо да ...