үчүн Archives

Earth Байкоо

LandViewer - Өзгөртүүлөрдү аныктоо эми браузерде иштейт

Дистанциялык зонддоо маалыматтарынын эң маанилүүсү бул жерде болгон өзгөрүүлөрдү аныктоо үчүн ар кайсы мезгилдерде тартылган белгилүү бир аймактын сүрөттөрүн салыштыруу болгон. Учурда ачык колдонулуп жаткан спутниктик сүрөттөрдүн көп болушу менен, узак убакыт аралыгында, кол менен өзгөртүү аныктоо көп убакытты талап кылат ...